Co bude dál?

Jenom Bůh ví, co bude dál

Bůh v Bibli sdílí svůj plán: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremjáš 29,11) Bůh nechce zlo, ale naději. Naděje znamená, že to může dopadnout dobře.

Bůh zamýšlí dobro

Virus je zlá věc. Satan je Boží nepřítel a využívá virus pro svůj zlý plán. V Bibli je o něm napsáno že „přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil.“ (Jan 10,10)

Josef zažil, jak Bůh změnil zlo na dobro a řekl: „Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte – aby byl zachráněn život mnoha lidí.“ (Genesis 50,20)

Proč tedy přišlo zlo?

Lidé si mysleli, že Boha nepotřebují. Když něco chtějí, tak si to koupí. Když budou nemocní, půjdou k doktorovi. Lidé byli pyšní a nevěřili v Boha.

Bůh dovolil šíření zlého viru, aby lidé poznali, že Boha potřebují. Aby se lidé začali modlit a věřit v Boha.

Bůh řekl: „Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.“ (2. Letopisů 7,13-14)

Čtení z Bible >